إسم الكتاب : صراط النجاة ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 331)


صراط النجاة


صراط النجاة

1


بسم الله الرحمن الرحيم


بسم الله الرحمن الرحيم

2


كنگرهء بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى قدس سره
صراط النجاة
رسالهء عمليه شيخ انصارى ره


كنگرهء بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى قدس سره صراط النجاة رسالهء عمليه شيخ انصارى ره

3


كتاب : صراط النجاة
مؤلف : شيخ اعظم انصارى قدس سره
تحقيق : محمد حسين فلاح زاده
نوبت چاپ : اول ، پاييز 1373 ه‍ ش
حروفچينى : علوى
ليتوگرافى : تيزهوش - قم
چاپ : باقرى - قم
تيراژ : 2000 نسخه
حق چاپ محفوظ است
كنگرهء بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ اعظم انصارى قدس سره


كتاب : صراط النجاة مؤلف : شيخ اعظم انصارى قدس سره تحقيق : محمد حسين فلاح زاده نوبت چاپ : اول ، پاييز 1373 ه‍ ش حروفچينى : علوى ليتوگرافى : تيزهوش - قم چاپ : باقرى - قم تيراژ : 2000 نسخه حق چاپ محفوظ است كنگرهء بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ اعظم انصارى قدس سره

4


< فهرس الموضوعات >
[ پيشگفتار ]
< / فهرس الموضوعات >
[ پيشگفتار ]
< فهرس الموضوعات >
[ مقدمه دبير كنگره ]
< / فهرس الموضوعات >
[ مقدمه دبير كنگره ]
بسم الله الرحمن الرحيم
بى شك پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام عظيم الشأن راحل ( قدس الله نفسه الزكية ) و برپائى حكومت اسلامى بر مبناى ولايت فقيه بزرگترين رويداد تاريخ اسلام در دوران غيبت كبراى حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف است ، و نيز روشنترين دليل و برهان عينى و عملى بر حقانيت مبانى اعتقادى - فكرى مكتب تشيع ، و برپايى و توانائى فقه امام جعفر صادق ( صلوات الله عليه ) بر حل معضلات جامعهء بشر ، و ادارهء امور انسانها در پيشرفته ترين دورانهاى علمى و پيچيده ترين شرايط و روابط اجتماعى ، فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى حاكم بر جامعه انسانى است .
بخشى از اين توانائى و پويائى فقه جعفرى محصول تلاشهاى طاقت فرسا و مخلصانه اى است كه توسط فقيهان وارسته و عالمان زاهد و خدا ترس در دورانهاى سياه اختناق و تحت فشار شكنندهء محروميتهاى مضاعفى كه از هر سو بر جامعهء تشيّع و به ويژه روحانيت فداكار شيعه تحميل مىشد انجام گرفته است .
بدون ترديد از جمله فقيهان وارسته اى كه در اين مجاهدت توانفرسا در مقدمترين صفوف كاروان فقاهت قرار دارد ، بلكه از بنيانگذاران تفكر فقهى معاصر شيعه به شمار مىآيد ، استاد فقهاى قرن اخير و تالى رتبه معصوم - در علم و عمل - شيخ


< فهرس الموضوعات > [ پيشگفتار ] < / فهرس الموضوعات > [ پيشگفتار ] < فهرس الموضوعات > [ مقدمه دبير كنگره ] < / فهرس الموضوعات > [ مقدمه دبير كنگره ] بسم الله الرحمن الرحيم بى شك پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام عظيم الشأن راحل ( قدس الله نفسه الزكية ) و برپائى حكومت اسلامى بر مبناى ولايت فقيه بزرگترين رويداد تاريخ اسلام در دوران غيبت كبراى حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف است ، و نيز روشنترين دليل و برهان عينى و عملى بر حقانيت مبانى اعتقادى - فكرى مكتب تشيع ، و برپايى و توانائى فقه امام جعفر صادق ( صلوات الله عليه ) بر حل معضلات جامعهء بشر ، و ادارهء امور انسانها در پيشرفته ترين دورانهاى علمى و پيچيده ترين شرايط و روابط اجتماعى ، فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى حاكم بر جامعه انسانى است .
بخشى از اين توانائى و پويائى فقه جعفرى محصول تلاشهاى طاقت فرسا و مخلصانه اى است كه توسط فقيهان وارسته و عالمان زاهد و خدا ترس در دورانهاى سياه اختناق و تحت فشار شكنندهء محروميتهاى مضاعفى كه از هر سو بر جامعهء تشيّع و به ويژه روحانيت فداكار شيعه تحميل مىشد انجام گرفته است .
بدون ترديد از جمله فقيهان وارسته اى كه در اين مجاهدت توانفرسا در مقدمترين صفوف كاروان فقاهت قرار دارد ، بلكه از بنيانگذاران تفكر فقهى معاصر شيعه به شمار مىآيد ، استاد فقهاى قرن اخير و تالى رتبه معصوم - در علم و عمل - شيخ

5


مرتضى انصارى دزفولى ( رضوان الله عليه ) است .
ابتكار علمى ، نبوغ فكرى ، وارستگى معنوى ، و تبلور كمالات و فضائل اخلاقى ، از ويژگيهاى برجستهء اين شخصيت كم نظير است .
اكنون كه انقلاب اسلامى ملَّت بزرگ ايران به رهبرى خلف صالح امام راحل ( قدس سره ) حضرت آية الله خامنه اى دوران سازندگى و سازماندهى جامعهء نوين و مترقى اسلامى را طى مىكند ، آن چه بيش از هر چيز ديگر شرط اصلى موفقيّت و سلامت در اين مرحلهء حسّاس است ، ارائه راه حلهاى ره گشا ، و طرحهاى چاره ساز فقهى است كه علاوه بر ويژگى اصالت فقهى و اسلامى از ويژگى همپائى با شرايط و روابط پيچيده جهان حاضر نيز برخوردار باشد .
كاوشهاى محققانه و مجتهدانهء صاحب نظران با ديدگاههاى گوناگون در ابعاد مختلف انديشهء فقهى شخصيتى چون شيخ اعظم انصارى ( قدس سره ) كه تبلور قوىترين تفكر فقاهتى عصر اخير است مىتواند گامى مؤثر در جهت تحقق اين هدف بزرگ باشد .
بدين جهت ، و نيز به منظور آشنايى هر چه بيشتر مجامع علمى و تحقيقى جهان با گوشه اى از دستاوردهاى عظيم حوزه هاى علميه شيعه ، و نيز با هدف آشنايى هر چه بهتر و بيشتر نسل نوخاستهء انقلاب با مفاخر تاريخ پر افتخار جامعهء اسلامى كه در عرصهء انديشه و عمل عالىترين تبلور فضيلت و كمال انسانيند ، تصميم به برپائى كنگره جهانى شيخ انصارى ( قدس سره ) گرفته شد .
مقدمات اجراى تصميم - على رغم همه دشواريهايى كه بر سر راهش بود - در پرتو عنايات و توجّهات مقام معظم رهبرى و ولى امر مسلمين جهان حضرت آية الله خامنه اى ، فراهم شد ، و هم اكنون در آستانهء برپايى اين همايش عظيم اسلامى و علمى قرار داريم .
از جمله برنامه هاى كنگره بزرگ شيخ انصارى ( ره ) احياى آثار علمى و عرضهء آراء و نظريات فقهى اين فقيه بزرگوار است آن چه اكنون پيش روى شماست مجموعه اى است كه مشتمل بر فتاواى شيخ اعظم انصارى ( ره ) است كه با همت مرحوم شيخ


مرتضى انصارى دزفولى ( رضوان الله عليه ) است .
ابتكار علمى ، نبوغ فكرى ، وارستگى معنوى ، و تبلور كمالات و فضائل اخلاقى ، از ويژگيهاى برجستهء اين شخصيت كم نظير است .
اكنون كه انقلاب اسلامى ملَّت بزرگ ايران به رهبرى خلف صالح امام راحل ( قدس سره ) حضرت آية الله خامنه اى دوران سازندگى و سازماندهى جامعهء نوين و مترقى اسلامى را طى مىكند ، آن چه بيش از هر چيز ديگر شرط اصلى موفقيّت و سلامت در اين مرحلهء حسّاس است ، ارائه راه حلهاى ره گشا ، و طرحهاى چاره ساز فقهى است كه علاوه بر ويژگى اصالت فقهى و اسلامى از ويژگى همپائى با شرايط و روابط پيچيده جهان حاضر نيز برخوردار باشد .
كاوشهاى محققانه و مجتهدانهء صاحب نظران با ديدگاههاى گوناگون در ابعاد مختلف انديشهء فقهى شخصيتى چون شيخ اعظم انصارى ( قدس سره ) كه تبلور قوىترين تفكر فقاهتى عصر اخير است مىتواند گامى مؤثر در جهت تحقق اين هدف بزرگ باشد .
بدين جهت ، و نيز به منظور آشنايى هر چه بيشتر مجامع علمى و تحقيقى جهان با گوشه اى از دستاوردهاى عظيم حوزه هاى علميه شيعه ، و نيز با هدف آشنايى هر چه بهتر و بيشتر نسل نوخاستهء انقلاب با مفاخر تاريخ پر افتخار جامعهء اسلامى كه در عرصهء انديشه و عمل عالىترين تبلور فضيلت و كمال انسانيند ، تصميم به برپائى كنگره جهانى شيخ انصارى ( قدس سره ) گرفته شد .
مقدمات اجراى تصميم - على رغم همه دشواريهايى كه بر سر راهش بود - در پرتو عنايات و توجّهات مقام معظم رهبرى و ولى امر مسلمين جهان حضرت آية الله خامنه اى ، فراهم شد ، و هم اكنون در آستانهء برپايى اين همايش عظيم اسلامى و علمى قرار داريم .
از جمله برنامه هاى كنگره بزرگ شيخ انصارى ( ره ) احياى آثار علمى و عرضهء آراء و نظريات فقهى اين فقيه بزرگوار است آن چه اكنون پيش روى شماست مجموعه اى است كه مشتمل بر فتاواى شيخ اعظم انصارى ( ره ) است كه با همت مرحوم شيخ

6


محمد على يزدى فراهم آمده است .
آن چه بر فائدهء اين مجموعه گرانبها افزوده است حواشى هفت تن از فقهاى بزرگ تشيع در نيمهء اول قرن چهاردهم هجرى است كه اين مجموعه را به عنوان منبعى كم نظير جهت دستيابى به برجسته ترين فتاواى فقهى بيش از نيم قرن از تاريخ فقه شيعى در عصر اخير در آورده است ، و بدين جهت از جايگاه و اهميت ويژه اى برخوردار است .
از جناب حجة الاسلام محمد حسين فلاح زاده كه در تصحيح علمى متن و آماده سازى اين مجموعه تلاش فراوان نمودند و از هيچ كوششى در راه احياى اين اثر نفيس فقهى دريغ نورزيدند صميمانه سپاس گزاريم و از خداى متعال مزيد توفيق ايشان را طلب مىكنيم .
دبير كل كنگره شيخ اعظم انصارى ( ره ) محسن اراكى


محمد على يزدى فراهم آمده است .
آن چه بر فائدهء اين مجموعه گرانبها افزوده است حواشى هفت تن از فقهاى بزرگ تشيع در نيمهء اول قرن چهاردهم هجرى است كه اين مجموعه را به عنوان منبعى كم نظير جهت دستيابى به برجسته ترين فتاواى فقهى بيش از نيم قرن از تاريخ فقه شيعى در عصر اخير در آورده است ، و بدين جهت از جايگاه و اهميت ويژه اى برخوردار است .
از جناب حجة الاسلام محمد حسين فلاح زاده كه در تصحيح علمى متن و آماده سازى اين مجموعه تلاش فراوان نمودند و از هيچ كوششى در راه احياى اين اثر نفيس فقهى دريغ نورزيدند صميمانه سپاس گزاريم و از خداى متعال مزيد توفيق ايشان را طلب مىكنيم .
دبير كل كنگره شيخ اعظم انصارى ( ره ) محسن اراكى

7


< صفحة فارغة >
صفحة بيضاء
< / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

8آشنايى با رساله هاى عمليهء شيخ اعظم انصارى « قدس سره »
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين ، و اللعنة على اعداء الدين .
پس از آن كه تصميم بر تشكيل كنگره اى به مناسبت يادبود دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى ( قدس سره ) گرفته شد ، يكى از كارهاى مهمى كه بنا شد انجام گيرد ، تحقيق و چاپ آثار معظم له بود . از جمله آثارى كه از ايشان به يادگار مانده ، رساله هاى عمليه اى است كه به نام ايشان است . البته شيخ ( قدس سره ) هيچ رساله اى به خط خويش ننوشته‌اند و هر چه هست يا از جمعآورى اشخاص ديگرى است كه به نظر ايشان رسيده ، و يا حاشيه هائى است كه ايشان بر رساله هاى ديگران نوشته‌اند ، اينك بطور اجمال به آن چه كه از اين قبيل از ايشان به يادگار مانده است اشاره مىنماييم :
1 - صراط النجاة :
همين رساله ايست كه پيش روى داريم ، اين رساله را مرحوم حاج محمد على يزدى جمع آورى نموده و به نظر شيخ رسانيده است ، و چاپهاى متعددى داشته كه بعضى از آنها مشتمل بر حواشى فقهاى ديگر هم بوده است .
اين رساله به عربى هم ترجمه شده است [ 1 ] .


آشنايى با رساله هاى عمليهء شيخ اعظم انصارى « قدس سره » بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين ، و اللعنة على اعداء الدين .
پس از آن كه تصميم بر تشكيل كنگره اى به مناسبت يادبود دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى ( قدس سره ) گرفته شد ، يكى از كارهاى مهمى كه بنا شد انجام گيرد ، تحقيق و چاپ آثار معظم له بود . از جمله آثارى كه از ايشان به يادگار مانده ، رساله هاى عمليه اى است كه به نام ايشان است . البته شيخ ( قدس سره ) هيچ رساله اى به خط خويش ننوشته‌اند و هر چه هست يا از جمعآورى اشخاص ديگرى است كه به نظر ايشان رسيده ، و يا حاشيه هائى است كه ايشان بر رساله هاى ديگران نوشته‌اند ، اينك بطور اجمال به آن چه كه از اين قبيل از ايشان به يادگار مانده است اشاره مىنماييم :
1 - صراط النجاة :
همين رساله ايست كه پيش روى داريم ، اين رساله را مرحوم حاج محمد على يزدى جمع آورى نموده و به نظر شيخ رسانيده است ، و چاپهاى متعددى داشته كه بعضى از آنها مشتمل بر حواشى فقهاى ديگر هم بوده است .
اين رساله به عربى هم ترجمه شده است [ 1 ] .

--------------------------------------------------------------------------

[ 1 ] الذريعه 15 : 38 .

[ 1 ] الذريعه 15 : 38 .

9


2 - سراج العباد :
رساله اى است فارسى كه باز هم جمع آورى شده ، و به محضر مبارك ايشان رسيده است ، و به فرموده علامه تهرانى در سال ( 1371 ) - يعنى در حيات ايشان - به چاپ رسيده است .
اين رساله نيز به عربى ترجمه شده است . [ 1 ]
3 - رساله عمليه ديگر :
رساله عمليه ديگرى از ايشان به جاى مانده است كه در طهارت و صلاة است و به صورت سؤال و جواب و به زبان فارسى است ، و مولى محمد يوسف استرابادى حائرى آن را جمع آورى كرده . اين رساله در سال ( 1268 ) و سالهاى بعد مكررا به چاپ رسيده است . [ 2 ]
4 - صيغ العقود :
رساله ديگرى است در صيغ عقود و ايقاعات ، كه مرحوم استرابادى جمع آورى نموده و به امضاى شيخ ( قدس سره ) رسانده است . اين رساله ، بطور اختصار ، متضمن مطالبى ديگر در بارهء رضاع و زكات فطره و زكات مال مىباشد ، و در سال 1269 به چاپ رسيده [ 3 ] .
5 - ذخيرة المعاد :
رساله عمليه ديگرى است به زبان فارسى ، و از طهارت تا آخر اعتكاف مىباشد ، كه بدست مولى على بن محمد شوشترى جمع آورى شده است . [ 4 ]
6 - حاشيه بر بغية الطالب :
بغية الطالب كه اسم كامل آن عبارت از « بغية الطالب فى معرفة المفروض و الواجب » مىباشد ، رساله عمليه اى است كه از مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء ( قدس سره ) به جاى


2 - سراج العباد :
رساله اى است فارسى كه باز هم جمع آورى شده ، و به محضر مبارك ايشان رسيده است ، و به فرموده علامه تهرانى در سال ( 1371 ) - يعنى در حيات ايشان - به چاپ رسيده است .
اين رساله نيز به عربى ترجمه شده است . [ 1 ] 3 - رساله عمليه ديگر :
رساله عمليه ديگرى از ايشان به جاى مانده است كه در طهارت و صلاة است و به صورت سؤال و جواب و به زبان فارسى است ، و مولى محمد يوسف استرابادى حائرى آن را جمع آورى كرده . اين رساله در سال ( 1268 ) و سالهاى بعد مكررا به چاپ رسيده است . [ 2 ] 4 - صيغ العقود :
رساله ديگرى است در صيغ عقود و ايقاعات ، كه مرحوم استرابادى جمع آورى نموده و به امضاى شيخ ( قدس سره ) رسانده است . اين رساله ، بطور اختصار ، متضمن مطالبى ديگر در بارهء رضاع و زكات فطره و زكات مال مىباشد ، و در سال 1269 به چاپ رسيده [ 3 ] .
5 - ذخيرة المعاد :
رساله عمليه ديگرى است به زبان فارسى ، و از طهارت تا آخر اعتكاف مىباشد ، كه بدست مولى على بن محمد شوشترى جمع آورى شده است . [ 4 ] 6 - حاشيه بر بغية الطالب :
بغية الطالب كه اسم كامل آن عبارت از « بغية الطالب فى معرفة المفروض و الواجب » مىباشد ، رساله عمليه اى است كه از مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء ( قدس سره ) به جاى

--------------------------------------------------------------------------

[ 1 ] الذريعه 12 : 158 .
[ 2 ] الذريعه 12 : 250 .
[ 3 ] الذريعة 15 : 110 .
[ 4 ] الذريعه 10 : 21 .

[ 1 ] الذريعه 12 : 158 . [ 2 ] الذريعه 12 : 250 . [ 3 ] الذريعة 15 : 110 . [ 4 ] الذريعه 10 : 21 .

10

لا يتم تسجيل الدخول!