إسم الكتاب : مكتبة الطالب 2 - قرآن علي ( ع ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 144)


بسم الله الرحمن الرحيم


بسم الله الرحمن الرحيم

12


قرآن على ( عليه السلام )


قرآن على ( عليه السلام )

3


سرشناسه : كورانى ، على ، 1944
Kuraniali
عنوان قراردادى : قرآن على على السلام فارسى
عنوان ونام پديدآور : قرآن على ( ع ) نويسنده على كورانى عاملى ، مترجم نرگس بهشتى ، بشرى كورانى
مشخصات نشر : قم : نرگس بهشتى ، 1389 ، 1389
مشخصات ظاهرى : 144 ص .
شابك : 4 - 6018 - 04 - 964 - 978
وضعيت فهرست : فيپا
نويسى
يادداشت : واژه نامه
يادداشت : كتابنامه : ص . 138 - 144 .
موضوع : قرآن - تحريف
موضوع : قرآن - جمع وگردآورى
موضوع : قرآن - دفاعيه ها ورديه ها
موضوع : شيعه - دفاعيه ها ورديه ها
شناسه افزوده : بهشتى ، نرگس ، 1358
شناسه افزوده : كورانى ، بشرى ، 1367
رده بندى كنگره : 1389 4 ق 9 ك / 2 / 89 bp
رده بندى ديوبى : 159 / 297
شماره : 2106006
كتابشناسى ملى
قرآن على عليه السلام
نويسنده : على كورانى عاملى
مترجم : نرگس بهشتى ، بشرى كورانى
نوبت چاپ اول 1389
شمارگان : 2000 نسخه
چاپ : سيد الشهداء ( عليه السلام )
شابك : 4 - 6018 - 04 - 964 - 978


سرشناسه : كورانى ، على ، 1944 Kuraniali عنوان قراردادى : قرآن على على السلام فارسى عنوان ونام پديدآور : قرآن على ( ع ) نويسنده على كورانى عاملى ، مترجم نرگس بهشتى ، بشرى كورانى مشخصات نشر : قم : نرگس بهشتى ، 1389 ، 1389 مشخصات ظاهرى : 144 ص .
شابك : 4 - 6018 - 04 - 964 - 978 وضعيت فهرست : فيپا نويسى يادداشت : واژه نامه يادداشت : كتابنامه : ص . 138 - 144 .
موضوع : قرآن - تحريف موضوع : قرآن - جمع وگردآورى موضوع : قرآن - دفاعيه ها ورديه ها موضوع : شيعه - دفاعيه ها ورديه ها شناسه افزوده : بهشتى ، نرگس ، 1358 شناسه افزوده : كورانى ، بشرى ، 1367 رده بندى كنگره : 1389 4 ق 9 ك / 2 / 89 bp رده بندى ديوبى : 159 / 297 شماره : 2106006 كتابشناسى ملى قرآن على عليه السلام نويسنده : على كورانى عاملى مترجم : نرگس بهشتى ، بشرى كورانى نوبت چاپ اول 1389 شمارگان : 2000 نسخه چاپ : سيد الشهداء ( عليه السلام ) شابك : 4 - 6018 - 04 - 964 - 978

4


فهرست
مقدمه / 9
فصل اول : به عقيده‌ى شيعه و سنى ، قرآن از تحريف مصون مانده است
* عقيده‌ى شيعه درباره‌ى قرآن / 19
* خلاصه اى از پاسخ علماى شيعه به تهمت اعتقاد به تحريف قرآن / 22
فصل دوم : اقدامات خلفا در مورد قرآن
2 . 1 . حسبنا كتاب الله . . . / 28
2 . 2 . كم و زياد شدن آيات قرآن به اعتقاد خلفا و اطرافيانشان / 31
* بيشتر قرآن ، از بين رفته است ! / 31
* بيش از 200 آيه از سوره‌ى احزاب حذف شده است ! / 33
* بيشتر سوره‌ى برائت از بين رفته است . / 33
* حذف « آيه‌ى رجم » و « آيه‌ى شيخ و شيخه » / 33
* حذف آيه‌ى « رغبت » / 34
* حذف آيه‌ى « لو حميتم . . . » / 35


فهرست مقدمه / 9 فصل اول : به عقيده‌ى شيعه و سنى ، قرآن از تحريف مصون مانده است * عقيده‌ى شيعه درباره‌ى قرآن / 19 * خلاصه اى از پاسخ علماى شيعه به تهمت اعتقاد به تحريف قرآن / 22 فصل دوم : اقدامات خلفا در مورد قرآن 2 . 1 . حسبنا كتاب الله . . . / 28 2 . 2 . كم و زياد شدن آيات قرآن به اعتقاد خلفا و اطرافيانشان / 31 * بيشتر قرآن ، از بين رفته است ! / 31 * بيش از 200 آيه از سوره‌ى احزاب حذف شده است ! / 33 * بيشتر سوره‌ى برائت از بين رفته است . / 33 * حذف « آيه‌ى رجم » و « آيه‌ى شيخ و شيخه » / 33 * حذف آيه‌ى « رغبت » / 34 * حذف آيه‌ى « لو حميتم . . . » / 35

5


* حذف آيه‌ى جهاد در آخر الزمان / 37
* حذف آيه‌ى « ان انتفائكم . . . » و آيه‌ى فراش / 37
* حذف آيه‌ى « واديان » يا همان « تراب » / 38
* كم شدن عبارت « هو اب لهم » از آيه‌ى « النبى اولى بالمؤمنين . . . » / 39
* آيه‌ى ذات الدين و آيه‌ى تراب / 40
* تسبيحات اربعه در قرآن / 41
* حذف آيه‌ى « ألا بلغوا قومنا . . . » ! / 41
* آيه اى كه بزغاله آن را خورد ! / 42
2 . 3 . قرائتهاى شخصى خليفه / 46
* آيه‌ى فاسعوا إلى ذكر الله / 46
* قرائت شخصى خليفه ، به سوره‌ى حمد هم رسيد ! / 48
* آيه « اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ » / 49
* آيه‌ى أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً / 49
* تلاش عمر براى حذف واو از آيه‌ى 100 توبه / 50
* تغيير قرائت « مَن » در آيه‌ى قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ / 52
2 . 4 . اضافه كردن دو سوره‌ى جعلى خلع و حفد به قرآن / 59
2 . 5 . افسانه نزول قرآن بر هفت حرف / 88
* چرا عمر اين سخن را گفت تا اين چنين پس از او براى تفسير آن ، دست و پا بزنند ؟ / 92
* روايت نامعقول عمر را پذيرفتند و روايت صحيح را رها كردند / 95
* سه دليل ديگر ، براى بطلان افسانه‌ى « هفت حرف » / 97


* حذف آيه‌ى جهاد در آخر الزمان / 37 * حذف آيه‌ى « ان انتفائكم . . . » و آيه‌ى فراش / 37 * حذف آيه‌ى « واديان » يا همان « تراب » / 38 * كم شدن عبارت « هو اب لهم » از آيه‌ى « النبى اولى بالمؤمنين . . . » / 39 * آيه‌ى ذات الدين و آيه‌ى تراب / 40 * تسبيحات اربعه در قرآن / 41 * حذف آيه‌ى « ألا بلغوا قومنا . . . » ! / 41 * آيه اى كه بزغاله آن را خورد ! / 42 2 . 3 . قرائتهاى شخصى خليفه / 46 * آيه‌ى فاسعوا إلى ذكر الله / 46 * قرائت شخصى خليفه ، به سوره‌ى حمد هم رسيد ! / 48 * آيه « اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ » / 49 * آيه‌ى أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً / 49 * تلاش عمر براى حذف واو از آيه‌ى 100 توبه / 50 * تغيير قرائت « مَن » در آيه‌ى قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ / 52 2 . 4 . اضافه كردن دو سوره‌ى جعلى خلع و حفد به قرآن / 59 2 . 5 . افسانه نزول قرآن بر هفت حرف / 88 * چرا عمر اين سخن را گفت تا اين چنين پس از او براى تفسير آن ، دست و پا بزنند ؟ / 92 * روايت نامعقول عمر را پذيرفتند و روايت صحيح را رها كردند / 95 * سه دليل ديگر ، براى بطلان افسانه‌ى « هفت حرف » / 97

6


* فتواى خليفه دوم عمر : محو متن قرآن / 99
* هدف خليفه از نظريات منحصر به فردش و سرانجام آنها / 103
فصل سوم : جمع آورى قرآن افسانه يا واقعيت ؟ !
3 . 1 . آيا قرآن جمع نشده بود ؟ ! / 107
3 . 2 . مخالفت عمر با وصيت پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) درباره‌ى قرآن / 113
3 . 3 . تحريم بحث علمى و سؤال از قرآن توسط خليفه دوم / 115
3 . 4 . انتخاب افراد نالايق براى جمع قرآن / 117
3 . 5 . عاقبت مصحف خليفه دوم / 120
3 . 6 . نظريه « احرف سبعه » عمر ، در زمان عثمان مشكل ساز شد ! / 123
3 . 7 . جايگاه درخشان حذيفه در جمع قرآن و نقش او در يكتاكردن نسخه قرآن / 125
3 . 8 . اعضاى كارگروه تدوين مصحف در زمان عثمان / 130
فصل چهارم : قرآنى كه در دست ماست
4 . 1 . قرآنى كه در دست ماست ، با استفاده از نسخه على بن ابيطالب ( عليه السلام ) نوشته شده است / 133
4 . 2 . على ( عليه السلام ) دو نسخه از قرآن داشت / 136
كتابنامه / 138


* فتواى خليفه دوم عمر : محو متن قرآن / 99 * هدف خليفه از نظريات منحصر به فردش و سرانجام آنها / 103 فصل سوم : جمع آورى قرآن افسانه يا واقعيت ؟ !
3 . 1 . آيا قرآن جمع نشده بود ؟ ! / 107 3 . 2 . مخالفت عمر با وصيت پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) درباره‌ى قرآن / 113 3 . 3 . تحريم بحث علمى و سؤال از قرآن توسط خليفه دوم / 115 3 . 4 . انتخاب افراد نالايق براى جمع قرآن / 117 3 . 5 . عاقبت مصحف خليفه دوم / 120 3 . 6 . نظريه « احرف سبعه » عمر ، در زمان عثمان مشكل ساز شد ! / 123 3 . 7 . جايگاه درخشان حذيفه در جمع قرآن و نقش او در يكتاكردن نسخه قرآن / 125 3 . 8 . اعضاى كارگروه تدوين مصحف در زمان عثمان / 130 فصل چهارم : قرآنى كه در دست ماست 4 . 1 . قرآنى كه در دست ماست ، با استفاده از نسخه على بن ابيطالب ( عليه السلام ) نوشته شده است / 133 4 . 2 . على ( عليه السلام ) دو نسخه از قرآن داشت / 136 كتابنامه / 138

78مقدمه
ما پيروان اهل بيت ( عليهم السلام ) از همان زمانى كه شيعه‌ى على ( عليه السلام ) بودن را برگزيديم ، با اين ظلم تاريخ خو گرفته ايم كه ديگران دستاوردهاى بزرگمان را به نام خودشان مصادره كنند !
على ( عليه السلام ) دستِ راست و پرچم دار پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) بود و اسلام با جان فشانى هاى او پاگرفت . اما قريشيان ، با وجود وصيت پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) ، او را كنار گذاشتند و خلفايشان را جانشين او كردند ؛ جنگ آورى هاى على ( عليه السلام ) را در بدر ، احد و احزاب ، از او گرفتند و اين افتخارات را به خلفا بخشيدند و مدعى شدند كه خلفا ، باعث پيروزى اسلام شدند . خلافت و ولايتشان را جزيى از اصول دين و شاخصى براى جنگ و سازش با مردم قرار دادند و هر كه آنان را به رسميت نشناخت ، از لب تيغ گذراندند !


مقدمه ما پيروان اهل بيت ( عليهم السلام ) از همان زمانى كه شيعه‌ى على ( عليه السلام ) بودن را برگزيديم ، با اين ظلم تاريخ خو گرفته ايم كه ديگران دستاوردهاى بزرگمان را به نام خودشان مصادره كنند !
على ( عليه السلام ) دستِ راست و پرچم دار پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) بود و اسلام با جان فشانى هاى او پاگرفت . اما قريشيان ، با وجود وصيت پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) ، او را كنار گذاشتند و خلفايشان را جانشين او كردند ؛ جنگ آورى هاى على ( عليه السلام ) را در بدر ، احد و احزاب ، از او گرفتند و اين افتخارات را به خلفا بخشيدند و مدعى شدند كه خلفا ، باعث پيروزى اسلام شدند . خلافت و ولايتشان را جزيى از اصول دين و شاخصى براى جنگ و سازش با مردم قرار دادند و هر كه آنان را به رسميت نشناخت ، از لب تيغ گذراندند !

9


1 . رهبرى على ( عليه السلام ) و شاگردانش در فتوحات ، مدالى كه به سينه‌ى ديگران زده شد !
موجى كه در اثرِ دعوت پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) به اسلام ايجاد شده بود ، تمام منطقه را فراگرفت ، بشارت ايشان به فتح روم و فارس ، از همان اوايل بعثت جرقه‌ى فتوحات را زد .
از مهمترين فتوحات ، فتح شام و ايران بود كه نقش على ( عليه السلام ) و يارانش در آن از ديده ها پنهان نماند ، هرچند برخى آن را به نام ديگران ثبت كرده اند .
الف - فتح شام : در جنگ يرموك ، زمانى كه حاكمان قريشى دانستند كه روم لشكرى عظيم در حمص گردآورده است ، به شدت ترسيدند . روميان صد و بيست هزار سرباز جمع كرده بودند ، در حالى كه مسلمانان بيش از بيست و چهار هزار نفر نيرو نداشتند . ( تاريخ دمشق : 2 / 143 )
خالد ، فرمانده‌ى سپاه مسلمانان هراسان از شكست ، نامه اى به خليفه‌ى اول ، ابوبكر نوشت . ابوبكر با على ( عليه السلام ) مشورت كرد و على ( عليه السلام ) به او اطمينان داد كه مسلمانان پيروز خواهند شد ؛ همچنين گروهى را به رهبرى مالك اشتر و ابوذر براى كمك به خالد فرستاد . ابوبكر در نامه اى به خالد نوشت : « پهلوانان يمن و مكه به سويت آمدند ، ابن معدى كرب زبيدى و مالك بن اشتر تو را بس است » ( واقدي : 1 / 68 )


1 . رهبرى على ( عليه السلام ) و شاگردانش در فتوحات ، مدالى كه به سينه‌ى ديگران زده شد !
موجى كه در اثرِ دعوت پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) به اسلام ايجاد شده بود ، تمام منطقه را فراگرفت ، بشارت ايشان به فتح روم و فارس ، از همان اوايل بعثت جرقه‌ى فتوحات را زد .
از مهمترين فتوحات ، فتح شام و ايران بود كه نقش على ( عليه السلام ) و يارانش در آن از ديده ها پنهان نماند ، هرچند برخى آن را به نام ديگران ثبت كرده اند .
الف - فتح شام : در جنگ يرموك ، زمانى كه حاكمان قريشى دانستند كه روم لشكرى عظيم در حمص گردآورده است ، به شدت ترسيدند . روميان صد و بيست هزار سرباز جمع كرده بودند ، در حالى كه مسلمانان بيش از بيست و چهار هزار نفر نيرو نداشتند . ( تاريخ دمشق : 2 / 143 ) خالد ، فرمانده‌ى سپاه مسلمانان هراسان از شكست ، نامه اى به خليفه‌ى اول ، ابوبكر نوشت . ابوبكر با على ( عليه السلام ) مشورت كرد و على ( عليه السلام ) به او اطمينان داد كه مسلمانان پيروز خواهند شد ؛ همچنين گروهى را به رهبرى مالك اشتر و ابوذر براى كمك به خالد فرستاد . ابوبكر در نامه اى به خالد نوشت : « پهلوانان يمن و مكه به سويت آمدند ، ابن معدى كرب زبيدى و مالك بن اشتر تو را بس است » ( واقدي : 1 / 68 )

10

لا يتم تسجيل الدخول!